شمشیرهای قادسیه

شمشیرهای قادسیه در منطقه حفاظت شده بغداد (منطقه سبز) کشور عراق به دستور صدام حسن بنایی ساخته شده است، دودست از خاک بیرون آمده که شکل و فرم هر دست را طراح آن از روی دستان خود صدام طراحی کرده است. هر دست نیز شمشیری به شکل کمان در دست دارد که در نوک به شمشیر دیگر وصل می‌ شود. شمشیرهای قادسیه پس ازطراحی توسط دو پیمان‌ کار انگلیسی و آلمانی ساخته شد. در سال 1365 خورشیدی دو سال قبل از تمام شدم جنگ بین ایران و عراق که ایران پیروز شد این بنا ساخته شد و صدام دستور داد تا کلاه خود 5000 شهید ایرانی را که طی 6 سال قبل به دست نیروهای عراقی کشته شده اند را در اطراف آن قرار دهند. در هر یک از کلاه‌ خودها نیز با شلیک یک گلوله، سوراخی در آن ایجاد کردند. بعضی از کلاه‌ خودها را نیز با سیمان به جاده زیر شمشیرها چسباندند تا در موقع رژه سربازان لگد مال شود. ششمشیرهای قادسیه با نام شمشیرهای پیروزی نیز شناحته شده است.  در جنگ اول خلیج فارس با وجودی که فرمانده کل نیروهای عملیاتی آمریکا، ژنرال شوارتزکوف، درخواست نابودی آن را داده بود، ولی به علت مخالفت مقامات بالاتر اجرا نشد.


نبرد قادسیه

نبرد قادسیه، از 25 تا 29 آبان (۶۳۵ میلادی) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در سرزمین قادسیه (در نزدیکی کربلای کنونی) اتفاق افتاد، که در این جنگ اعراب ساسانیان را مغلوب کردند. نخستین جنگ بزرگ میان اعراب و ایران بوده که در سال چهاردهم هجری اتفاق افتاد و سرآغازی بود بر چیرگی اعراب بر سرزمین ایران و فروپاشی امپراطوری ساسانیان منجر شد. قادسیه نام روستا و صحرایی است در جنوب نجف و 180 کیلومتری جنوب بغداد واقع شده است.  نبرد تاریخی قادسیه چهار روز به طول انجامید که مورخان عربی نام هر روز از این جنگ را به ترتیب ارماث، اغواث، عماس ولیلۀ الهریر ذکر نمودند.  طبق روایات موجود، درنخستین روز نبرد، پیروزی از آن ایرانیان بود، زیرا اسبان عرب از پیل­های جنگی ایرانیان ترسیده و از آنها می­رمیدند.  روز دوم با توجه به نیروی کمکی که از سمت شام به یاری اعراب شتافت، سواره نظام لشکر ساسانی شکست خورد.  روز سوم، بر اساس دستور فرمانده سپاه اعراب به نام سعد وقاص و قعقاع بن عمر، سربازان سپاه عرب با نیزه چشم پیلان را کور نموده به باعث عقب­ نشینی پیل­ها و ایجاد اغتشاش در سپاه ایران شدند.  شب روز چهارم، (لیلۀ الهریر) مسلمانان به دسته­ های متعدد تقسیم شده و بر سپاه ایران شبیخون زده و از استراحت آنها جلوگیری نمودند. این شب را به این دلیل لیلۀ الهریر نامیده­ اند که اعراب برای ترسانیدن ایرانیان از خود صدای سگ و شغال در می­آوردند! در روز چهارم نبرد سختی در گرفت و سپاهیان عرب به کمک تندبادی که از جهت مقابل سپاه ایران وزیدن گرفت و خاک میدان نبرد را در چشم ایرانیان ریخت، قلب لشکر ایران را مورد حمله قرار دادند. شمشیرهای قادسیه ساخته شده با 5000 کلاه خود شهید ایرانی

 منبع: نون و آب