برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب

به مناسبت هفته کتاب 20 نمایشگاه کتاب در 20 کارخانه برگزار می شود .
انجمن فرهنگی ناشران کودک ونوجوان هم زمان با بیست ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 20 نمایشگاه در 20 کارخانه برگزار می کند .
این نمایشگاه ها با هدف در دسترس قرار دادن کتاب برای خانواده ها وبا توجه به تجربه موفق سال های گذشته برگزار می شود .
بیست ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار کتاب ، آیینه فرهنگ وفرزانگی از 25 آبان ماه تا 2 آذر ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود .
در هفته کتاب که از روز شنبه آغاز شده وتا 2 آذر ادامه دارد نهادها ووزارتخانه های مختلف ویژه برنامه هایی را تدارک دیده اند .

منبع: نون و آب