چه ساعتی از شبانه روز ؟

چه ساعتی از شبانه روز در یادگرفتن زبان خارجی معجزه می کند؟امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چرا که زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت می گیرد.

به گزارش سرویس علمی جام، با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت می‌ گیرند و عدم آشنایی با این زبان برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است.

زمان مناسب برای یادگیری زبان دوم ازجمله موضوعاتی است كه مطالب گوناگونی درباره آن ارائه شده و بحث‌های زیادی در این خصوص صورت گرفته است. هركس بنا به تجربه یا تحقیق خود زمان یا زمان‌های خاصی را برای یادگیری پیشنهاد می‌ كند، اما به راستی بهترین زمان چه موقعی است؟

افراد در حالت "خوابیدن" چند مرحله را می گذرانند که قبل از خواب بهترین زمان برای یادگیری کلمات جدید از دنیای یک زبان دیگر است.

گوش دادن به مطالب مختلف در زمان "خواب آلودگی" اگر چه روی کیفیت خواب تاثیر می گذارد و خواب را با کمی اختلال روبه رو می کند اما می تواند میزان ماندگاری چیزهایی را که یاد می گیریم افزایش دهد.

همچنین "یادگیری حروف" 20 الی 30 دقیقه قبل از خواب باعث می شود تا "مغز" بتواند آنها را در "حافظه بلند مدت" خود ذخیره کند و ما آنها را دیرتر فراموش کنیم.