تيم ملی واليبال جمهوری اسلامی ايران
تيم واليبال جمهوری اسلامی ايران پس نمايش خوب در مسابقات ليگ جهانی و قهرمانی در آسيا برای شركت در مسابقات بين قاره ای در با حضور قهرمانان قاره های ديگر همچون برزيل ، آمريكا ، ايتاليا ، روسيه و كشور ژاپن ميزبان مسابقات  راهی كشور ژاپن شد تا نشان دهد كه فراتر از آسيا است.

جادوگر بزرگ واليبال خوليو ولاسكو و ذخيرهای طلايی كه فرشته نجات ايران بودند

ولاسكو در جمع دوستانش
تيم واليبال ايران كه در اولين مسابقه خود با برزيل قهرمان چند دوره مسابقات جهانی مسابقه را به تيم برزيل واگذار كردتيم ايران در عين شايستگی توانست يك گيم را از تيم برزيل بگيرد و در مسابقه دوم نيز توانست تيم مقتدر و پر ابهت ايتاليا را دوباره شكت دهد و فراتر از اين تيم باشد.

تيم ايران اما در مسابقه سوم خود با روسيه نتوانستند شاداب و جنگجو ظاهر شود و در يك بازی كسل كننده مسابقه را به روسيه بزرگ واگذار كردند لازم به ذكر است كه تيم ايران چندی پيش در چند مسابقه دوستانه با همين تيم روسيه توانسته بود آنها را شكست دهند ، اما هنرمندی و اوج بازی بازيكنان و كادر فنی تيم در مسابقه با آمريكا ديده شد مسابقه ای كه بچه های تيم نيز قبل از سفر متعهد شده بودند تا اين تيم را به هر نحوی شكست دهند.

تيم ايران در گيم اول توانست خود را بر حريف تحميل كند و است اول را به نفع خود به پايان ببرد ، اما در گيم اول حادثه ای تلخ برای سيد محمد موسوی بازيكن ارزنده تيم ايران باعث شد تا به دليل مصدوميت او را تا پايان مسابقات از دست بدهيم و اين اتفاق شوك بزرگی را به تيم وارد كرد و نتيجه آن هم واگذاری گيم های دوم و سوم به تيم آمريكا بود.

مصدميت سيد محمد موسوی بازيكن ارزنده تيم واليبال ايران در مسابقه با تيم آمريكا
در گيم چهارم كه آخرين شانس ايران به شمار ميرفت خوليو ولاسكو مربی هوشمند ايران برگ های برنده خود را رو كرد يا بهتر بگوييم فرشته های نجات خود را به زمين فرستاد يعنی ذخيره های طللايی تيم را كه هميشه آماده بودند مهدی مهدوی ، آرمين تشكری ،حمزه زرينی و رحمان داوودی را به زمين فرستاد تا گيم چهارم و پنجم را با اقتدار به نفع خود به پايان ببرند.

منبع : نون و آب
مطلب : محمد بيگی

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع بلا مانع است