سخنان چارلی چاپلین

سخنان چارلی چاپلین کمدین و هنرمند به یاد ماندنی
 •  نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.
 •   این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد.
 •  شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!
 •  خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.
 •  شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.
 •  حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.
 •  در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیری، سعی كن جای خودت را پیدا كنی.
 •  من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.
 •  وقتی زندگی صد دلیل برای گریه كردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.
 •   فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.
 •   از لحظه ای كه بلیط سینما را می خرید وارد دنیای دیگری می شوید.
 •   از دشمن خود یكبار بترس و از دوست خود هزار بار.
 •   انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بی عاطفه باشد.
 •   اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه كن تا شادی ناامید نشه.
 •   درخشانترین تاجی كه مردم بر سر می نهند، در آتش كوره ها ساخته شده است.
 •   خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.
 • با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه/رختخواب خرید ولی خواب نه/ساعت خرید ولی وقت نه/میتوان کتاب خرید ولی دانش نه/مقام خرید ولی احترام نه/دارو خرید ولی سلامتی نه/خون خرید ولی زندگی نه/و بالاخره میتوان قلب خرید ولی عشق را هرگز.
 • افسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند،فقط خندیدند...
منبع : نون و آب