نفخ شکم :

 • نفخ شكم چگونه توليد مي شود
 • زماني كه شما هوا را مي بلعيد، باد در دستگاه گوارش شما جمع مي شود. زماني كه غذاهايي مي خوريد كه هضم آنها بوسيله باكتريهاي روده بزرگ با كندي صورت مي گيرد، اين گازها مجدد توليد مي شود. بيشتر اين گازها و بادها بوسيله آروغ زدن از شكم خارج مي شوند. مقدار كمي از اين گازها در طول روده بزرگ به حركت خود ادامه مي دهند تا از انتها آن مانند نفخ و باد شكم خارج شوند.

  نفخ شکم نفخ شکم
 • بيشتر بادهايي كه باعث توليد نفخ شكم مي شوند در اثر خورد شدن غذاهاي غير قابل هضم به وسيله باكتريهاي روده بزرگ توليد مي شوند. در اين ميان، كربوهيدراتها را مي توانيم مقصر اصلي بدانيم. بعضي از چربيها نيز مي توانند در ايجاد احساس داشتن نفخ شكم دخيل باشند و علت آن اين است كه آنها باعث مي شوند تا معده به آرامي و كندي تخليه شود. همچنين تاثيرات باكتريهاي داخل روده بزرگ مي تواند بر ميزان باد و گاز شكم تاثيرگذار باشد.
 • غذاهايي كه باعث نفخ در شكم مي شود
 • غذاهايي كه احتمال ايجاد نفخ در شكم را افزايش مي دهند غذاهايي هستند كه شامل كربوهيدراتهاي غير قابل جذب هستند. بدن نمي تواند اين نوع از كربوهيدراتها را هضم كند. اين غذاها عبارتند از: كنگر فرنگي- مارچوبه- بروكلي- كلم بروكسل- لوبياها- كلم- گل كلم- آلو سياه
 • با نفخ شكم در بارداري چه كنيم

 معمولا خانمهايي كه در طول دوره بارداري مدت كوتاهي پس از خوردن، دچار نفخ شكم مي شوند، تمايل دارند با كاهش ميزان غذاي خود اين مشكل را برطرف كنند. اگر خوردن سبزيجات باعث توليد نفخ شكم در شما مي شود، آنها را با هم قطع نكنيد. سبزيجات يكي از مهمترين رژيم هاي سالم در طوي دوره بارداري هستند. به جاي آن، خوردن خود را متفاوت كنيد. نصف ميوه و چهار نوع سبزي بهترين گزينه براي شما هستند. سعي كنيد تا تركيبات مختلفي را امتحان كنيد تا متوجه شويد كه كدام يك براي شما مناسب تر هستند.


 •  همچنين قطع كردن غذاهاي سرخ شده و چرب نيز مي تواند به اين كار كمك كند. غذاهاي چرب باعث ايجاد نفخ در شكم نيست اما به علت آنكه دير هضم مي شوند شما احساس مي كنيد شكمتان نفخ كرده است.
 •  انجام اين كارها باعث كاهش نفخ شكم در بارداري مي شود
 • درست غذا بخوريد و از نوشيدن آب به اندازه كافي اطمينان حاصل كنيد. نوشيدن مايعات سبب مي شود تا يبوست در طول دوره بارداري برطرف شود. يبوست باعث تشديد گازها مي شود.
 • وعده هاي غذايي را به شش قسمت با مقدار كم تقسيم كنيد. دستگاه گوارش را بيش از اندازه پر نكنيد.
 • غذاها را به آرامي جويده و آنها را قورت دهيد. زماني كه به سرعت غذا مي خوريد، هوا را نيز مي بلعيد اين عمل باعث توليد باد در شكم مي شود.
 • در هنگام خوردن و نوشيدن بنشينيد. حتي اگر مقدار كمي از غذا را ميل مي كنيد. اين عمل با عث مي شود تا شكم در هنگام هضم غذا به هم فشرده نشود.
 • سعي كنيد تا آرام باشيد. تنش سبب مي شود تا در هنگام غذا خوردن و يا در طول روز ميزاني از هوا را ببلعيد.
 • وزن خود را به شكل استاندارد نگه داريد تا به دستگاه گوارش فشار وارد نشود.
 • در هنگام خوردن غذا، لباسهاي راحت بپوشيد و سعي كنيد تا دور كمر و شكم تنگ نباشد.
 • ورزش كنيد. حتي پياده روي تند، به كندي دستگاه گوارش كمك مي كند
منبع : نون و آب