این دو نوع برنج آلوده را نخرید!

این دو نوع برنج آلوده را نخرید!به دلیل مطلوب بودن بازار تاکنون اکثر برنج کشاورزان در بازار آزاد فروخته شده است و لذا نیازی به خرید دولت نبوده است هرچند که دولت نیز چندان رغبتی برای این کار ندارد..

به گزارش افکار نیوز، دبیر انجمن برنج ایران در خصوص برنج های آلوده در بازار گفت: وزارت بهداشت و سازمان استاندارد دو قلم برنج وارداتی به نام های "بابانور هند" و "زیتون پاکستان" را فاقد استاندارد اعلام کرده است.

جمیل علیزاده شایق گفت: همچنین گفته شده بود که ۵ قلم برنج ایرانی هم آلوده است که در تحقیقات به عمل امده این مسئله رد شد.

شایق در ادامه افزود: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، انجمن برنج ایران دو گروه به گیلان و مازندران برای بررسی موضوع اعزام شدند که در بررسی های که دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مازندران به عمل آوردند مشخص شد سوداگران برنج های هندی در کیسه های ایرانی قرار داده و به نام برنج ایرانی فروخته بودند.

وی اظهار داشت: لذا این ۵ قلم برنج آلوده نیز هندی بودند ولی در مجموع حجم برنج های آلوده بسیار اندک است.

شایق با بیان اینکه مردم به هیچ وجه نگران نباشند، تاکید کرد: تمامی برنج های ایرانی بازار سالم هستند.

وی در خصوص خرید تضمینی برنج از برنج کاران توسط دولت اعلام کرد: به دلیل مطلوب بودن بازار تاکنون اکثر برنج کشاورزان در بازار آزاد فروخته شده است و لذا نیازی به خرید دولت نبوده است هرچند که دولت نیز چندان رغبتی برای این کار ندارد.