ساخت دستگاه نمونه گیری

ساخت دستگاه نمونه گیری

برای نخستین بار در ایران دستگاه نمونه گیری گرده گیاهان ساخته شد .
دستگاه نمونه گیری گرده گیاهان برای نخستین بار در کشور به همت متخصصان داخلی طراحی وساخته شد .
این متخصصان همچنین اطلس گیاه شناسی گیاهان آلرژی زای خاص مناطق مختلف ایران را تهیه کردند .
فریبرز زندیه طراح و سازنده دستگاه نمونه گیری گرده گیاهان گفت برای متخصصان آسم و آلرژی مهم است که از تنوع و گوناگونی گیاهان آلرژی زای مناطق مختلف اطلاعات لازم را داشته باشند .
وی افزود اطلس گیاه شناسی گیاهان آلرژی زا می تواند راهنمای مناسبی برای متخصصان آسم و آلرژی در شناخت گیاهان آلرژی زای مناطق مختلف باشد و بدین ترتیب به بیماران تنفسی کمک شود .

منبع: نون و آب