رونمایی از کتیبه کشف شده خشایارشا بزرگ در آذربایجان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آیین رونمایی از این کتیبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این کتیبه در تحقیقات ماموران انتظامی و در جریان دستگیری سارقان موزه آذربایجان کشف و به مسوولان میراث فرهنگی تحویل شده است.
تراب محمدی با اشاره به ارزش تاریخی این اثر یادآوری کرد: در نوشته های این کتیبه که به زبان میخی نگاشته شده است، بیشتر به موضوعات اجتماعی اشاره شده است. وی ادامه داد: در ترجمه این اثر شادی مردم و موضوع گردشگری در دوران هخامنشیان مورد توجه ویژه ای قرار داشته که حاکی از تمدن بزرگ ایرانیان دارد. وی با کم نظیر خواندن این کتیبه یادآور شد: این کتیبه با پرداختن به مسائل اجتماعی و حقوق بشر، از حیث اهمیت پس از منشور حقوق بشر کوروش بزرگ در جایگاهی والا قرار می گیرد که می‌تواند پیام‌آور صلح و نوعدوستی ایرانیان از هزاران سال پیش به جهانیان باشد.

محمدی، قدمت این کتیبه هخامنشی را مربوط به دوره پادشاهی خشایارشا خواند که در 17 سطر نوشته شده است. محمدی تصریح کرد: این کتیبه به نوعی دومین منشور حقوق بشر ایرانیان در هزاره‌های پیشین است که می‌تواند حقانیت ادعای ایران در نوعدوستی، صلح و شادی برای همگان را اثبات کند.

متن این کتیبه هخامنشی که در 17 سطر نوشته شده به شرح زیر است:

1- {خدای بزرگ است} اهورامزدا که بزرگترین

2- خدایان {است} که این بوم را آفرید

3- که آن آسمان را آفرید که مردم را

4- ،5- آفرید، که شادی را برای مردم آفرید

5-،6- که خشایارشا را شاه کرد

6-، 7- یک شاه از بسیاری

7-،8- یک فرمانروا از بسیاری

8-،9- گوید خشایارشا شاه

9-،10- هنگامی که شادی مردم سرزمین من را ببینی

10-،11- بر تو آشکار خواهد شد

11-،12- که من آنان را خوشنود کردم

12- پیش از من داریوش

13- شاه که پدر من بود او به خواست

14- اهورامزدا مردم بسیاری را

15- خشنود کرد اهورامزدا

16- ..... با {دیگر} خدایان شهریاری مرا

17- و آنچه را کردم

بخش نخست این کتیبه در دیگر کتیبه های هخامنشی، از جمله در کتیبه های داریوش بزرگ هم دیده می شود؛ نکته ای که از این بخش می توان دریافت کرد این است که «شاه شاهان» نام خود را پس از نام خدای بزرگ و مردم می آورد. در این سند نویافته توجه ویژه به مردم آشکار تر می شود چرا که شادی مردم و خشنودی آنها، بسیار با اهمیت ترسیم شده است، به طوری که موضوع اصلی این کتیبه شادی و خشنودی مردمان است. اسناد و الواح زیادی از دوران هخامنشی بدست آمده است که نشان می دهد کارگران و کارمندان از شرایط خوبی برخوردار بودند و برای کارهایشان به تناسب زحماتشان مزد می گرفتند
خشایارشا پسر داریوش بزرگ و بانو آتوسا و نوه کوروش بزرگ می باشد که بعد از داریوش بزرگ به کاخهای تخت جمشید افزود و آرامگاه او در نقش رستم می باشد...