حافظ شیرازی

ساقیا برخیز و درده جام را

ساقیا برخیز و درده جام را


ساقیا برخیز و درده جام را


خاک بر سر کن غم ایام را


ساغر می بر کفم نه تا ز بر


برکشم این دلق ازرق فام را


گر چه بدنامیست نزد عاقلان


ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را


باده درده چند از این باد غرور


خاک بر سر نفس نافرجام را


دود آه سینهٔ نالان من


سوخت این افسردگان خام را


محرم راز دل شیدای خود


کس نمی‌بینم ز خاص و عام را


با دلارامی مرا خاطر خوش است


کز دلم یک باره برد آرام را


ننگرد دیگر به سرو اندر چمن


هر که دید آن سرو سیم اندام را


صبر کن حافظ به سختی روز و شب


عاقبت روزی بیابی کام را

 

صوفی بیا که آینه صافیست جام را


صوفی بیا که آینه صافیست جام را


تا بنگری صفای می لعل فام را


راز درون پرده ز رندان مست پرس


کاین حال نیست زاهد عالی مقام را


عنقا شکار کس نشود دام بازچین


کان جا همیشه باد به دست است دام را


در بزم دور یک دو قدح درکش و برو


یعنی طمع مدار وصال دوام را


ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش


پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را


در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند


آدم بهشت روضه دارالسلام را


ما را بر آستان تو بس حق خدمت است


ای خواجه بازبین به ترحم غلام را


حافظ مرید جام می است ای صبا برو


وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

 

منبع : نون و آب