چهره مهدی زند روی جلد یکی از بزرگترین مجله های هنرهای رزمی جهان

مهدی زند روی جلد یکی از بزرگترین مجله های جهانمهدی زند افتخاری دیگر است برای جامعه رزمی ایران، او یک انسان ساده و معمولی نیست . پرفسور در علوم هنرهای رزمی شرق، دکترا در روان شناسی ، صاحب عنوان استادی بزرگ در هنرهای رزمی و همچنین یکی از جوانترین کسانی است که به درجه کمربند مشکی دان ده (جودان) که بالاترین مرحله در سیستم های رزمی جهان می باشد دست یافته است. مجله بین المللی رزمی تایمز که با همکاری با فدارسیون هنرهای رزمی جهان هرماهه به چاپ می رسد برای بار دوم در سال اخیر عکس استاد مهدی زند را زینت بخش روی جلد این مجله گردانید.در این شماره که با بیش از۶۸۰۰۰ کپی و در۱۱۸ کشور جهان توزیع و پخش گردیده ، هفت صفحه مصاحبه در رابطه به این اسُتاد بزرگ اختصاص داده شده است
در این مصاحبه استاد مهدی زند با خبرنگار درباره چگونگی و دلیل پیدایش سبک سف شین، هنر شمشیر زنی با چشمان بسته، تاریخچه زندگی خود و کتاب آغاز مطلق که الهام بخش کارهای ایشان است گفتگو می کند
این مجله به تمام فدراسیونهای رزمی جهانی ، کلوپ ها و با شگاه های ورزشی، دانشگاه ها، شرکت های هواپیمایی و هزاران هزار اعضای کلوپ های ورزشی و حتی معبد گاه معروف شائو لین کونگ فو در چین نیز ارسال شده است
این موفقیت را به این استاد بزرگ و تمام ایرانیان تبریک می گویم

برای آشنایی با استاد مهدی زند بر روی مهدی زند کلیک کنید

منبع : نون و آب