رفتن دکتر روحانی و همسرش به منزل استاد شجریان

رفتن دکتر روحانی و همسرش به منزل استاد شجریاندکتر حسن روحانی رئیس جمهور به همراه همسرش در یک دیدار غیررسمی و بدون اطلاع قبلی به منزل محمدرضا شجریان استاد آواز موسیقی کشور رفته و با وی دیدار کرده است.

براساس کسب اطاعات از منابع آگاه خبرنگار شریان نیوز کسب اطلاع کرد دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به همراه همسرش در یک دیدار غیررسمی و بدون اطلاع قبلی به منزل محمدرضا شجریان استاد آواز موسیقی کشور رفته و با وی دیدار کرده است.

استاد محمدرضا شجریان در این دیدار به شوخی به دکتر روحانی گفته بود: حالا که شما منزل ما آمدید، ما هم می توانیم سرزده به خانه شما بیاییم؟!

به گزارش شریان، این دیدار سه هفته قبل انجام شده است.

گفتنی است صدای محمدرضا شجریان با تایید خودش در فیلم انتخاباتی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 قرار داده شده بود و دکتر روحانی نیز در آن فیلم اظهار می کند که صدای شجریان را دوست دارم.

محمدرضا شجریان خواننده،موسیقی دان و خوشنویس ارزشمند ایرانی است. وب گاه آسیاسوسایتی وی را پرآوازه‌ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی و روزنامهٔ ونکوورسان او را یکی از مهمترین هنرمندان موسیقی جهان توصیف کرده‌است. برای آشنایی بیشتر با محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز و موسیقی سنتی ایران روی استاد شجریان کلیک کنید