این هن  حیرت انگیز را شخصی به نام "وَدیم اندریو" انجام می دهد, که در کار خود مهارت خاصی دارد و همه به تعجب وا می دارد. در زیر عکسهایی از خانم هایی قبل و بعد از آرایش آنها جمع آوری شده است.

گرچه بعضی هنرمندان دراستفاده از قلموهای فتوشاپ تبحر دارند، اما وَدیم اندریو این بُرس ها را از جعبه ی لوازم آرایشش استفاده می کند.

نتایج کار او گاهی آنقدر حیرت انگیز است که به سختی می توان باور کرد عکسهای این افراد رتوش نشده باشند.

وَدیم تنها با استفاده از لوازم آرایشی، خانم ها را به مدلهای بسیار جذاب روی جلد مجلات تبدیل می کند!

او می تواند در آرایش مخصوص جشنها نیز به همین خوبی عمل کند.

وَدیم اکنون مجموعه ی بزرگی از عکسهای خانم ها قبل و بعد از آرایش دارد.

باعث تعجب است اگر شوهران همه ی این خانمها آنها را پس از آرایش بشناسند!