بابک زنجانی
جشنواره فیلم فجر هر ساله در حالی برگزار میشود که تعدادی از ارگانها و شرکت های خصوصی و دولتی اسپاسرینگ این رویداد بزرگ سینمایی و بین الملی را بر عهده می گیرند و جشنواره را ساپرت اقتصادی می کنند.

در همین ارتباط گفته میشود یکی از چهره های سرشناس اقتصادی کشور که دارنده شرکت هواپیمایی قشم است ، پیشنهادی را به مدیران جشنواره سی و دوم فیلم فجر داده است تا اسپانسر این فستیوال بشود و دبیر جشنواره در صحبتهای خود غیر مستقیم به سلامت بودن منبع اسپانسرینگ جشنواره اشاره کرد.

سخنان دبیر جشنواره سی و دوم علیرضا داد

علیرضا داد دبیر سی و دوم جشنواره فیلم فجر
علیرضا داد که درباره این موضوع در نشست رسانه ای جشنواره با تایید پیشنهاد حمایت مالی قشم‌ ایر شرکت هواپیمایی وابسته به سرمایه دار ایرانی بابک زنجانی از جشنواره فیلم فجر در نشست صمیمانه با رسانه ها گفت : ما سلامت رفتار اقتصادی را بر تامین منابع مالی جشنواره فیلم فجر ترجیح می‌دهیم ، برای جذب حامیان مالی ما به گذشته مراجعه کردیم ، متوجه شدیم در هر دوره ای با یک شکلی در این ارتباط روبرو بودیم. جشنواره فیلم فجر وابسته به سازمان سینمایی کشور است. و یک سازمان اقتصادی مستقل نیست.

علیرضا داد در ادامه سخنان خود گفت : برای این منظور رویکرد بازاریابی انحصاری توجیه ای ندارد. همچنین فرصتی هم برای آگهی مناقصه وجود ندارد. از این رو فکر کردیم بازاریابی اقتصادی فساد و اتهام ایجاد می کند. به همین دلیل ما خودمان را پرهیز دادیم. چون سلامت اصل بود.

دبیر جشنواره فیلم فجر تاکید کرد:با توجه به ماموریتی که به موسسه رسانه های تصویری دادیم، موسسات اقتصادی مختلفی اعلام آمادگی کردند. در همین راستا پیشنهاداتی از هما، قشم ایر و... داشتیم ، ما هه ظرفیت ها را منتقل کردیم. بر اساس همین ظرفیتها پیشنهاد گرفتیم و توفیقاتی به دست آوردیم. برای اینکه هیچ حاشیه ای نباشد ما در شورای سیاست گذاری هم مطرح کردیم تا تصمیم نهایی را برای وضعیت حامی مالی جشنواره بگیریم.

علی رضا داد دبیر جشنواره سی و دوم فیلم فجر
منبع : نون و آب
مطلب : محمد بیگی

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است