ویدئویی که در لینک زیر خواهید دید تنها شش ثانیه احتیاج دارد تا مغز شما را ذوب کند این شعاری است که برای Zach King  هنرمندی که هنر خود را با روش و هوش زیاد به نمایش میگذارد. پسری که از هر انگشتش نه با استفاده از فکرش كارهای خارق العاده خود را به نمايش ميگذارد، زاك كينگ با نمايش هوش خود با استفاده از تكنولوژی و سوژه های خوب نام خود را به عنوان يك شعبده باز نه بلكه يك هنرمند مطرح كرده است.

لينك ويدئو نمایش خارق العاده زاک کینگ بدون شرح تنها تماشا كنيد و از هنرنمايی او لذت ببريد.

تصاوير از هنرمندی به نام zack king

زاک کینگ هنرمند خارق العاده زاک کینگ هنرمند خارق العاده
زاک کینگ هنرمند خارق العاده زاک کینگ هنرمند خارق العاده
زاک کینگ هنرمند خارق العاده زاک کینگ هنرمند خارق العاده
زاک کینگ هنرمند خارق العاده زاک کینگ هنرمند خارق العاده
زاک کینگ هنرمند خارق العاده زاک کینگ هنرمند خارق العاده
زاک کینگ هنرمند خارق العاده زاک کینگ هنرمند خارق العاده


منبع : نون و آب

مطلب : محمد بيگی

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع بلا مانع است