گاوها یک طویله را منفجر کردند!

گاوها یک طویله را منفجر کردند!خروج گاز متان از سیستم گوارشی و دفعی گاوهای شیرده در یک طویله در آلمان و انباشت آن به دلیل این که در فصل زمستان راه خروج نداشته است، سبب بروز انفجار مهیبی شد.

به گزارش رویترز، پلیس شهر دوسلدورف آلمان این واقعه را بررسی و گزارش آن را منتشر کرده است.

براساس این گزارش، یک جرقه سبب شده ناگهان انبوهی از گاز متان با صدای مهیبی منفجر شود که افزون بر آسیب دیدگی سقف طویله، یکی از گاوها هم زخمی شده است.

بررسی ها نشان می دهد که حجم گاز خارج شده از سیستم گوارشی و دفعی 90 گاو، شرایط را برای این انفجار و آتش سوزی فراهم کرده بود.

این واقعه سبب شده تا اجرای اقدامات و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از تکرار این واقعه در دستور کار قرار گیرد.

گاوها به عنوان بیشترین عامل مولد انتشار گازهای آلوده کننده گلخانه ای شناخته می شوند و هر راس از این نوع دام روزانه 500 لیتر گاز متان تولید می کند.

براساس بررسی ها 90 درصد گاز تولیدی متان در معده و سیستم گوارشی گاوها از راه گلو خارج می شود.

گاز متان و نیتروزن دفعی حیوانات از مهمترین آلاینده های محیت زیست می باشند که به طور مستقیم و غیر مستقیم سلامت یک جامعه را تهدید می کند...