در اولین روز جشنواره سی و دوم فیلم فجر و در پایان نمایش این فیلم در نشست خبری فیلم آقای محمودی و بانو ظهر در برج میلاد تهران برگزار شد .
توجه شما را به تصاویر این نشست خبری از نگاه دوربین مجید عسگری پور جلب می نمائیم.
ترانه علیدوستی و هومن بهمنش بازیگر فیلم ترانه علیدوستی و هومن بهمنش بازیگر فیلم
ترانه علیدوستی بازیگر فیلم ترانه علیدوستی بازیگر فیلم
هومن بهمنش فیلمبردار فیلم هومن بهمنش فیلمبردار فیلم
هومن بهمنش فیلمبردار و پیمان قاسم خانی بازیگر فیلم هومن بهمنش فیلمبردار و پیمان قاسم خانی بازیگر فیلم
پیمان قاسم خانی بازیگر فیلم پیمان قاسم خانی بازیگر فیلم
هنگامه قاضیانی بازیگر فیلم زندگی خصوصی آقای میم و بانو هنگامه قاضیانی بازیگر فیلم زندگی خصوصی آقای میم و بانو
هنگامه قاضیانی و ترانه علیدوستی بازیگران فیلم فیلم زندگی خصوصی آقای میم و بانو هنگامه قاضیانی و ترانه علیدوستی بازیگران فیلم فیلم زندگی خصوصی آقای میم و بانو
هنگامه قاضیانی و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم هنگامه قاضیانی و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم
 پیمان قاسم خانی بازیگر و بهومن بهمنش فیلمبردار و فیلم زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو پیمان قاسم خانی بازیگر و بهومن بهمنش فیلمبردار و فیلم زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو
 ترانه علیدوستی بازیگر فیلم زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو ترانه علیدوستی بازیگر فیلم زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو
ترلان پروانه بازیگر فیلم زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو ترلان پروانه بازیگر فیلم زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو
نشست خبری فیلم سینمایی زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو نشست خبری فیلم سینمایی زندگی خصوصی فیلم آقای میم و بانو


منبع : نون و آب
مطلب : محمد بیگی

استفاده از این مطالب با ذکر منابع بلا مانع است