خلاقیت هنری بی نظیر با صدها انگشت دست و پا

«آمبرین بات» هنرمند خلاق با صدها انگشت دست و پا به رنگ صورتی طرحی مانند انفجار بر روی دیوارهای گالری کارول و پسران در بستون طراحی کرده است.