چای سبز برای این افراد ممنوع است

چای سبز برای این افراد ممنوع استمحققان می گویند اثر داروی «نادولول» که فشار را پایین می آورد، بعد از نوشیدن چای سبز کمتر می شود.


به گزارش نامه نیوز، خیلی ها چای سبز را یک نوشیدنی مفید می دانند اما دانشمندان به تازگی متوجه شده اند، نوشیدن چای سبز می تواند مانع کارکرد درست داروی فشار خون در کسانی شود که فشار خون بالا دارند.

محققان می گویند اثر داروی «نادولول» که فشار را پایین می آورد، بعد از نوشیدن چای سبز کمتر می شود. آنها به کسانی که این دارو را می خورند توصیه کردند سراغ چای سبز نروند و هشدار دادند، نوشیدن چای سبز می تواند روی بعضی دیگر از داروها هم اثر بگذارد.

محققان ژاپنی فشار خون 10 مرد و زن سالم را بعد از خورن «نادولول» اندازه گرفتند. آنها برای 2 هفته به افراد روزی 2 فنجان چای سبز و سپس دارو دادند و بعد همین کار را با آب تکرار کردند. خوردن چای سبز، میزان دارویی که به خون می رسید را سه چهارم کم کرد. این دارو برای مداوای ضربان قلب نامنظم و جلوگیری از میگرن هم کاربرد دارد.

نتایج این تحقیق در مجله «Clinical Pharmacology & Therapeutics» منتشر شد.