معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفت: به دلیل پایین بودن غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از حد مجاز امروز تهران هوای پاک را تجربه کرد.

محمد رستگاری در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، درباره شرایط کیفی هوای پایتخت اظهار داشت: بر اساس اطلاعات حاصل از دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا مبتنی بر 24 ساعت گذشته و منتهی به ساعت 11 صبح امروز هوای پایتخت در شرایط پاک قرار دارد.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه امسال برای پنجمین بار هوای تهران در شرایط پاک قرار گرفت، افزود: این در حالی است که طی سال‌های گذشته در مجموع تعداد روزهای پاک به 5 روز نرسیده بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات حاصل از دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا شاخص کیفیت هوا درباره آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون به ترتیب روی اعداد 35 و 45 قرار دارد.