گلچینی از زیباترین پرندگان جهان

پرندگان از حیوانات شگفت انگیز و دیدنی جهان هستند و بخصوص برای انسانها، پرندگان جذابیتی دیگری دارند. اکثر پرندگان زندگی آزادی دارند اما برخی پرندگان در چنگ انسانها اسیر شده اند و از آنان استفاده های گوناگونی می شود.

برخی پرندگان کاربرد اقتصادی دارند و به عنوان یک منبع غذایی مهم از راه شکار یا پرورش در مزرعه‌ ها بدست می‌ آیند. پرندگان آوازخوان و طوطی‌ سانان بیشتر به عنوان حیوان خانگی کاربرد دارند. کاربرد دیگر پرندگان در تهیهٔ کود مرغی است. پرندگان در فرهنگ، مذهب، شعر و موسیقی انسان‌ها وارد گشته‌ اند و به زندگی ما پیوند خورده‌اند. در نتیجهٔ رفتارهای انسان‌ها از سدهٔ ۱۷ میلادی به این سو ۱۲۰ تا ۱۳۰ گونه از پرنده‌ها منقرض شده‌اند و صدها گونه هم پیش از سدهٔ ۱۷ از دست رفته اند. امروزه با وجود آنکه تلاش‌هایی در زمینهٔ نگهداری و حمایت از پرندگان صورت گرفته با این حال ۱،۲۰۰ گونه از آن‌ها همچنان رو به انقراض اند.

 

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 

 
زیبا
پرندگان
زیباترین
 
زیباترین پرندگان
زیباترین پرندگان
 
 

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

زیباترین پرندگان جهان

زیباترین پرندگان

 

زیباترین پرندگان

عکسهای فوق العاده دیدنی از زیباترین پرندگان جهان

زیباترین پرندگان جهان

زیبا

زیبا

زیباترین پرندگان

زیباترین

زیباترین

 

زیباترین پرندگان -بیاد دایکندی


زیباترین پرندگان


زیباترین عکسها را در شکرستان مالستان بیبینید


زیباترین عکسها را در شکرستان مالستان بیبینید


زیباترین عکسها را در شکرستان مالستان بیبینید

زیباترین عکسهای دنیا را در (شکرستان مالستان) بیبینید
زیباترین عکسها را در شکرستان مالستان بیبینید


زیباترین پرندگان جهان


زیباترین پرندگان


زیباترین پرندگان


زیباترین پرندگان
زیباترین پرندگان
زیباترین پرندگان
زیباترین پرندگان
زیباترین پرندگان دنیا

امید وارم از دیدن تصاویر زیباترین پرندگان دنیا لذت برده باشید.