دیدنی ترین عکسهای دنیا که توسط یک عکاس شجاع ثبت شد

آتشفشان خفته ای در شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه بعد از ۳۶ سال فعال شده و عکاس شجاع و حرفه ای  خود را با مهارت و اعتماد به نفس وصف نشدنی به پای این آتشفشان فعال رسانده و عکسهای دیدنی و بی نظیر را ثبت کرده است که زیبایی آن مثل جریان رودخانه ای از آتش است که به آرامی در زیر نور ماه در جریان است. بی شک این عکاس می تواند لقب عکاس قهرمان را دریافت نماید که با خطر جان برای گرفتن دیدنی ترین عکسهای دنیا وارد منطقه فعال آتشفشان شد. این عکسها وقتی زیبایی اش با خطرهای که عکاس برای گرفتن آنها متحمل شده است ضمیمه شود دارای ارزش مضاعف می شود و حقیقتا که دیدن دارند.

دیدنی ترین عکسهای دنیا