وصیت نامه‌ ريچارد فرای را اجرایی كنيد

دویست و سی و سه استاد ايرانی از دانشگاه‌های گوناگون از رييس‌ جمهوری ايران خواسته‌اند به اجرايی شدن سفارش‌ نامه(:وصيت‌نامه‌‌ی) ریچارد فرای اين ايرانشناس آمريكايی ياری برساند.
روزنامه‌ی اعتماد در صفحه‌ی جامعه‌ی خود، نوشت: «اين استادان دانشگاه،  در نامه‌ای به رييس‌ جمهوری ايران، از او خواستند تا به اجرايی شدن وصيت «ريچارد فرای» - ايران شناس امريكايی - و دفن او در كنار زاينده رود اصفهان عمل كند.
 به گزارش ايسنا، در اين نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: «استاد ريچارد فرای، ايران شناس مشهور و خدمتگزار صادق تاريخ و فرهنگ ايران كه در 60 سال گذشته، خدمات درخشانی در شناساندن فرهنگ و تاريخ ايران و به خصوص نقش آن در بسط تمدن اسلامی داشته است ، اخيرا به رحمت ايزدی پيوست. بنا به وصيت آن مرحوم، قرار است پيكر او در شهر اصفهان و در كنار زاينده رود به خاك سپرده شود. كوشش های اين گونه افراد در چند دهه اخير باعث شده است كه با وجود تبليغات بسيار نامساعد رسانه ها ، مفهومی به عنوان فرهنگ غنی ايرانی در جوامع غربی شكل گرفته و گسترش يابد، به طوري كه حتي سياستمداران دنيای غرب نيز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنی ايران ياد می كنند. جامعه دانشگاهی ايران با توجه به سال فرهنگ، از جنابعالی و دولت محترم انتظار دارد كه نسبت به اجرای وصيتنامه استاد ريچارد فرای با احترام و تشريفاتی كه شايسته آن خدمتگزار عزيز است، اقدام لازم انجام شود. طبيعی است كه تعلل در اين امر، نتايج ناگواری برای منافع ملی و سابقه فرهنگی كشور خواهد داشت.»