تصاویری از لحظه زیبای رهایی…

یک روباه، دو سارگپه و یک قرقی که بوسیله متخلفین از طبیعت زنده گیری و توسط نیروهای یگان محیط زیست استان تهران از مراکز غیرقانونی خرید و فروش گونه های جانوری کشف شده بودند، پس از گذراندن دوره تیمار و درمان در کلینیک حیات وحش سازمان محیط زیست، صبح امروز توسط محیط بانان در زیستگاه های طبیعی شرق تهران رهاسازی شده و به آغوش طبیعت بازگشتند.