طلاق خاموش چیست؟

طلاق خاموش همان جدايی زن و مرد است با اين تفاوت که آنان در يک خانه زندگی می کنند و از يک غذا مي‌ خورند ولی هيچ گونه تعهدی نسبت به يکديگر ندارند.
طیبه گیلانی،کارشناس ارشد روانشناسی در سایت کلینیک مغز و اعصاب آلومینا نوشت: بالاترين دليل ازدواج انگيزه است بدين معنا که اگر زن و مرد تمايلات خود را در نظر نگيرند و تن به ازدواج دهند سرانجام جز سردي و بي‌ تفاوتي نخواهند ديد.
ازدواج ‌هايي که انگيزه آنان سالم نيست عبارتند از:
1- گريز از تنهايي بدين معنی که زن يا مرد فقط براي رفع تنهايی تن به ازدواج می دهند.
2- حرف مردم ديگران از آنان مي‌ پرسند چرا ازدواج نمي‌ کنيد.
3- ازدواج ‌هايي که براي ماديات و نياز مالی صورت می گيرد.
4- ازدواج‌ هايی که برای چشم و هم‌ چشمي‌ با فاميل و دوستان صورت گرفته است.
5- ازدواج‌ هايی که برا به جاي ماندن نسل صورت می ‌گيرد.
6- ازدواج‌ هاي تحميلی که زير نفوذ پدر و مادر صورت می گيرد و در آن خواستن نقشی ندارد.ازدواجی موفق است که زن و مرد ويژگی های همسر خود را بدانند و بپذيرند و در آخر اين که با شناخت و آگاهي ازدواج کنند.

تعریف طلاق عاطفی ؟
در ادبیات، لغت طلاق به معنای بیزاری یعنی حس منفك شدن كامل یا حسی كه به قطع یك ارتباط و پیوند اشاره دارد اما در مورد طلاق عاطفی باید گفت: زمانی آغاز می‌شود كه یك رابطه گرم منفك شود و طرح زندگی زوج به جای «ما»، «من» شود. طلاق خاموش همان جدايي زن و مرد است با اين تفاوت که آنان در يک خانه زندگي مي‌ کنند و از يک غذا می خورند ولی هيچ گونه تعهدی نسبت به يکديگر ندارند.

طلاق عاطفی میتواند به شکلهای مختلف زیر باشد:
- مقاومت دربرابر حرف زدن درمورد موضوعات حساس با همسرمان
- گرفتن تصمیماتی که میدانیم موجب ناراحتی همسرمان میشود.
- در میان نگذاشتن اهداف و آرزوها با همسرمان، معمولاً برای جلوگیری از انتقاد، عدم پشتیبانی یا بی احترامی از جانب او
- نادیده گرفتن یا تحقیر نظرات و تلاشهای همسرمان
- استفاده از دوستان یا همکاران برای گرفتن مشورتهایی که سابقاً با همسرمان در میان میگذاشتیم.
- خیالپردازی درمورد زمانی که از همسرمان جدا شویم.
- ایجاد یا کشف دلایل دیگر برای ماندن در محلکار به جای گشتن به دنبال دلایلی برای زودتر به خانه رفتن
- روی آوردن به فرزندانمان برای پشتیبانی و محبت به جای همسرمان
- اصرار ورزیدن بر اینکه وقتی برای گذراندن با همسرمان نداریم، معمولاً به دلیل خواستههای واقعی یا تخیلی فرزندانمان