آلودگی اعماق اقیانوسها توسط انسان !

اعماق اقیانوس ها و دریا نیز همانند سطح آنها به شدت آلوده شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزونی فرانس دو، پیش از این گزارش تصاویری از آلودگی سطح دریاها منتشر شده بود، اما برای اولین بار نتایج یک پژوهش نشان می دهد که اعماق دریاها نیز به همین وضع اسفناک مبتلاست و بطرهای پلاستیکی و لیوان های یکبار مصرف همه جا را فراگرفته اند.

تصاویر تهیه شده از عمق هزار متری دریای مدیترانه یا دویست و پنجاه متری اقیانوس اطلس این آلودگی را به خوبی نشان می دهد.

این گزارش افزود : نتایج بررسی دانشمندان از ششصد ناحیه نمونه تکان دهنده است: تا عمق چهار هزار و پانصد متری دریاها و اقیانوس ها همه نوع زباله ای در کف اقیانوس ها و دریاها یافت می شود.

پلاستیک در این میان سهمی چهل و یک درصدی دارد. یک و سوم ضایعات نیز مربوط به لوازم رها شده شکار است. بقیه زباله های نیز شامل چوب، کاغذ، لباس و دیگر انواع زباله ها می شود.

پیش از این آلودگی در سطح اقیانوس آرام شمالی به قدری گسترده شده بود که آن را هفتمین قاره نام نهاده بودند. علت این پدیده تمرکز حجم وسیعی از زباله بر روی آب این اقیانوس براثر جریان های آبی است. اما وزن این مقدار زباله، کمتر از یک میلیون تن است و هر ساله پانزده تا بیست درصد بیش از آن به دریا ریخته می شود.

گزارش خاطر نشان کرد: بیشتر این ضایعات به اعماق دریا می روند و مدت ها در همان جا باقی می مانند. زیرا به علت فقدان هوا و نور امکان تجزیه شان تقریبا محال است.