عکس خانه های جالب و رویایی

سرزمین ما پر از گنجینه‌هایی است مانند خانه‌هایی که به دست بشر ساخته شده‌اند خانه‌های فانتزی با ساختی عجیب شاید هم رویایی؛ معماران گاهی خانه‌هایی طراحی می‌کنند که به غیر از برج‌ها و ساختمان‌های مدرن است و گاه این خانه‌های عجیب به دست افراد عادی برای استفاده شخصی طراحی و ساخته می‌شود، خانه‌هایی که شاید خنده‌دار باشند اما برای صاحبان آن زیبا و دوست داشتنی است.

در دنیای شلوغ و پر هیاهوی امروزی خانه‌ای دنج در مکانی دنج بسیار آرامش بخش است، هرچند از تجملات در برخی از این خانه‌ها خبری نیست اما برای صاحبان آن آرامش بخش است.

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

انگلستان

 

 اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

کلبه در کانادا

 

 اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 سه خانه روی هم در کانادا

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه ناتیلوس مکزیک

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 نیوزلند

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه حلزونی در مکزیک

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه‌ای در مینه سوتا

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه گنبدی در تایلند

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

خانه سنگی در پرتغال

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه‌ای در پارک «آکه بونو کودومو نو موری» در ژاپن

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه‌ای در جنگل هلند

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه چوبی در روسیه

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 نیویورک

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه‌ای در ویتنام

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه سنتی در ایسلند

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 خانه جادوگر در فرانسه

 

اخبار,اخبار گوناگون,خانه‌های عجیب و شاید رویایی

 

 چایخانه «تتسو یاماناشی» در ژاپن

 

 

 فارس