روشی آسان برای تشخیص میزان تازگی تخم مرغ

با این روش به راحتی می توان تشخیص داد که میزان تازگی تخم مرغ در چه حدی می باشد، تنها کافیست که یک ظرف آب تهیه کرده و تخم مرغ را داخل آن بیاندازید.

1- تخم مرغ کاملا تازه

یک تخم مرغ سالم و کاملا تازه به ته آب می رود و کاملا به پهلو می افتد.

2- تخم مرغ حدودا یک هفته ای و سالم

پس از حدود یک هفته یکی از دو سر تخم مرغ کمی از کف آب بلند می شود.

3- تخم مرغی که سه هفته مانده باشد

اگر تخم مرغی که سه هفته از آن گذشته باشد را در آب بیاندازید، روی یکی از دو سرش کف آب می ماند ( ترجیحا مصرف نشود )

4- تخم مرغ کاملا ناسالم

این تخم مرغ روی آب می ماند و ناسام است. آنرا دور بیاندازید.

میهن فال