وضعیت آب بحرانی است قدر آب را بدانیم !

آقای رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت :

  609 دشت در سراسر ایران داریم که وجود این دشتها از نظر زیست محیطی و تولیدات کشاورزی بسیار اهمیت دارند و از بین رفتن هر دشت به‌معنای از بین رفتن بخشی از سلامت محیط زیست و بخش قابل توجهی از ظرفیت کشت است.

وی افزود: برای پایداری یک دشت، عوامل متعددی در سازمان‌های مربوطه مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرد اما بین تمامی این عوامل، میزان بارش‌ها، حجم روان‌آبها و به‌طور مشخص سطح آبهای زیرزمینی دشت در پایداری آن نقش ایفا می‌کند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه 80 درصد دشتهای ایران از نظر سطح منابع آبهای زیرزمینی وضعیت مطلوبی ندارند، گفت: به‌طور مشخص از مجموع 609 دشت ایران، وضعیت منابع زیرزمینی آب 290 دشت ایران بحرانی است و بقیه دشتها نیز نیازمند مراقبت و برنامه ریزی فوری برای نپیوستن به جمع دشتهای در خطر نابودی کشور هستند.

میدانی بهره برداری غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی دشتهای کشور، کشت نامناسب با وضعیت اقلیمی هر منطقه و تغییرات اقلیمی را مهمترین عوامل بحرانی شدن وضعیت بقای دشتهای ایران اعلام کرد و گفت: این عزم در دولت وجود دارد که وضعیت بحران آبی را پیگیری و برای آن چاره‌اندیشی کند، هم اکنون نیز این مسئله در جلسات مختلف دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در حال پیگیری است. اما به‌دلیل ابعاد گسترده بحران آبی پیشِ‌روی کشور که یک بخش آن در دشتها نمود پیدا کرده، عزمی ملی و سرعت‌دهی به اتخاذ و پیاده سازی راهکارهای اجرایی را می‌طلبد.