موانع بتنی شهرداری تبریز خانواه ای را عزادار کرد!!!

بنقل از پایگاه خبری پارسی نو یک دیوار بتونی که به خاطر بدهی یک مغازه دار ، از طرف شهرداری تبریز به عنوان مانع در مقابل مغازه گذاشته بود، امروز شنبه مورخ 93/3/3 این دیوار بتنی بر سر یک پدر و دختر رهگذر افتاد و دختر 18 ساله در جا جان سپرد و پدر در وضعیتی وخیم به بیمارستان منتقل شد.

این مغازه در انتهای خیابان شهناز جنوبی ، روبروی دانشکده پرستاری در شهر تبریز قرار دارد .

تصاویراین فاجعه :