عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014

خانم کاترینا با 19 سال سن و 171 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دوشیزه کشور پرتغال در سال 2014 انتخاب شد.

 

عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014

 

 

عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014

 

 

عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014

 

 

عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014

 

 

عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014

 

عکسهای زیباترین دختر کشور پرتغال در سال 2014