مراسم حراج وگلریزان باهمت عالی برای پیراهن حمید استیلی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه به نفع بیماران مبتلا به سرطان شامگاه چهارشنبه درایوان شمس تهران برگزارشد.

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)

حراج 1.5 میلیارد تومانی پیراهن حمید استیلی به نفع کودکان سرطانی (عکس)