جام نقره ای زن عیلامی

این جام زیبا از آثار باستانی دوره عیلام است. بر روی این سنگ نگاره نقش زنی عیلامی است که در دستانش دو شئی ناشناس وجود دارد و لباس زیبایی بر تن کرده‌ است. بر بالای این جام نوشته‌ای به صورت نوار باریکی از خط عیلامی حکاکی شده‌است. جام نقره‌ ای زن عیلامی در سرزمین باستانی انشان در استان پارس کشف شده‌ و قدمت آن به سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد یعنی اواخر هزاره سوم (دوره عیلامی کهن) بر می‌گردد. این اثر در موزه ایران باستان تهران نگهداری می‌ شود.