سنگ نگاره زن عیلامی و ندیمه

این سنگ نگاره از آثار باستانی دوره عیلام است. بر روی این سنگ نگاره نقش زنی عیلامی وجود دارد که در حال نخ‌ ریسی است و موهایش را به زیبایی آراسته و ندیمه اش او را باد می‌ زند. زن عیلامی بر روی چهار پایه‌ ای نشسته و مشغول نخ ریسی است، جلوی او هم میزی با بشقاب غذا (ماهی سرخ شده) قرار دارد. سنگ نگاره زن عیلامی و ندیمه در موزه لوور پاریس نگهداری می‌ شود. تاریخ ساخت این سنگ‌ نگاره سده هفتم و هشتم پیش از میلاد می‌ باشد. این اثر تاریخی متعلق به دوران عیلامیان است و در منطقه شوش توسط  ژاک دو مورگان کشف شده‌ است.