یکی از حراج های شناخته شده در ایران که سومین سال خود را پشت سر میگذارد جمعه شب در حالی انجام شد که بالاترین سهم فروش آن به تابلوهای سهراب سپهری برمیگشت ، در این حراج دو تابلو اثر نقاش و شاعر بزرگ کشور سهراب سپهری نزدیک به 3/5 میلیارد فروخته شد.

در این بخش نگاهی به آثار فروخته شده در این حراج می اندازیم:

 سال گذشته در دومین حراج تهران تابلویی از سهراب سپهری از مجموعه تنه درختان این هنرمند 700 میلیون تومان فروخته شد و رکورد دومین حراج تهران را به دست آورد و امسال در سومین دوره این حراج این رکورد همچنان در اختیار زنده یاد سهراب سپهری است.
 
تابلو نقاشی سپهری از مجموعه درختان او با فروش یک میلیارد و 800 میلیون تومانی، رکورد تازه ای برای این هنرمند در سومین حراج تهران ثبت کرد و در صدر جدول فروش آثار سومین دوره حراج تهران ایستاد. این تابلو 600 تا 800 میلیون تومان برآورد شده بود و به بیش از دو برابر بالاترین قیمت برآورد شده اش به صورت تلفنی به شخصی در کانادا فروخته شد. 
 
تابلو دیگری از سهراب سپهری نیز با فروش یک میلیارد و 600 میلیون تومان، رتبه دوم را در جدول فروش آثار این حراج از آن خود کرد. قیمت اولیه این تابلو نیز 500 تا 700 میلیون تومان برآورد شده بود که به بیش از دو برابر بیشترین رقم برآوردش دست یافت.
 
سومین دوره حراج تهران ساعت 17 در هتل پارسیان آزادی تهران میزبان جمعی از مجموعه داران، گالری داران و دیگر خریداران آثار هنری  بود که سعی داشتند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.
 
اجرای این مراسم را همچون دوره های گذشته رضا کیانیان بازیگر سینما بر عهده داشت که برای فروش 90 اثر هنری شامل نقاشی، نقاشی خط، عکس و مجسمه  در این حراج چکش زد.تابلو نقاشی رضا درخشانی نیز که 200 تا 300 میلیون تومان تخمین زده شده بود موفق به فروش 600 میلیون تومانی شد و رتبه سوم بالاترین فروش آثار این دوره از حراج تهران را از آن خود کرد و به گفته سمیع آذر مدیر حراج تهران رضا درخشانی توانست در این دوره از حراج رکورد بین المللی خود را نیز بشکند و به فروش بیشتری دست یابد.
 
سیدمحمد احصایی با تابلو نقاشی خط «محبت» که 250 تا 350 میلیون تومان برآورد شده بود به مرز 600 میلیون تومان نزدیک شد و به قیمت 580 میلیون تومان فروخته شد و به این ترتیب رتبه چهارم بالاترین فروش آثار را به دست آورد.
 
نخستین تابلویی که در این حراج چکش حراج خورد اثر خوشنویسی جلیل رسولی بود که 40 تا 60 میلیون تومان برآورد شده بود و 120 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی عذرا عقیقی بخشایشی 20 تا 25 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و 55 میلیون تومان فروش رفت.
 
«از محبت خارها گل می شود» عنوان اثر نقاشی خط امیرصادق طهرانی دیگر تابلویی بود که 20 تا 25 میلیون تومان برآورد شده و با دو برابر قیمت اولیه اش یعنی 50 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی خط عین الدین صادق زاده نیز با عنوان «حافظ نامه» 12 تا 16 میلیون تومان قیمت گذاری اولیه داشت که با فروش 50 میلیون تومانی به بیش از سه برابر قیمت پایه دست یافت.پرویز تناولی همچون همیشه با مجسمه «هیچ» خود در این حراج شرکت داشت که این اثر فایبرگلاس با عنوان «عشاق هیچ» به قیمت 200 
میلیون تومان فروخته شد. این اثر تناولی 120 تا 160 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.
 
تابلو نقاشی رضا رینه ای نیز با 15 تا 20 میلیون تومان قیمت پایه 60 میلیون تومان چکش خورد.
 
تاها بهبهانی با مجسمه ای با عنوان «من یک سره می خوانم، تا پرده شب افتد» در این حراج شرکت داشت که با 10 تا 14 میلیون تومان قیمت پایه، موفق به فروش 60 میلیون تومانی شد.
 
تابلو نقاشی نصرت الله مسلمیان از مجموعه پرتره ها 30 تا 40 میلیون تومان برآورد شده بود که نزدیک به دو برابر قیمت پایه چکش خورد و 75 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی بابک روشنی نژاد از مجموعه پرسونا با قیمت پایه 15 تا 20 میلیون تومان به فروش 40 میلیون تومانی دست یافت.«احساس غیرعادی خوب بودن» تابلو شماره یک از مجموعه دانلود اثر رضا عظیمیان نیز 10 تا 14 میلیون تومان برآورد شده بود و 24 میلیون تومان فروخته شد.
 
مجسمه مش اسماعیل (توکل اسماعیل) با قیمت پایه 50 تا 70 میلیون تومان فروش 130 میلیون تومانی را به خود اختصاص داد.
 
از قدرت الله عاقلی مجسمه ای با عنوان «هرکول» در این حراج ارائه شده بود که بشکه نفت به دوش داشت و رضا کیانیان از او به عنوان هرکول ایرانی یاد کرد، این تابلو 10 تا 15 میلیون تومان برآورد قیمت داشت که 22 میلیون تومان به فروش رسید.
 
اثر بعدی به سه اثر حجمی فلزی از امیرنصر کم گویان اختصاص داشت که با عنوان «تثلیث شماره 2» ارائه شد و با 6 تا 8 میلیون تومان برآورد اولیه به قیمت 22 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی هنگامه صدری از مجموعه راز فرنگیس در تهران با 5 تا 7 میلیون تومان برآورد اولیه به رقم 20 میلیون تومان فروش رفت.
 
«زرد بد» عنوان اثر نقاشی مهرداد محب علی بود که 30 تا 40 میلیون تومان برآورد شده و به مبلغ 48 میلیون تومان فروخته شد.
 
اثر بعدی به تابلو نقاشی زنده یاد مهدی ویشکایی اختصاص داشت که مجری برنامه رضا کیانیان از او به عنوان یکی از بهترین نقاشان مدرنیست ایران یاد کرد. این اثر با برآورد اولیه 30 تا 40 میلیون تومان موفق به فروش بیش از سه برابر قیمت پایه شد و 130 میلیون تومان فروش رفت.
 
آیدین آغداشلو با یکی از آثار نقاشی خود از مجموعه «خاطرات انهدام» در این دوره از حراج شرکت داشت و با قیمت پایه 180 تا 250 میلیون تومان به فروش 380 میلیون تومانی دست یافت.
 
تابلو نقاشی نزار موسوی نیا از مجموعه طوطی و بازرگان 8 تا 12 میلیون تومان قیمت گذاری شده و به 14 میلیون تومان فروخته شد.
 
دانا نهداران اثری از مجموعه تشنج های لذت در این حراج داشت که 10 تا 14 میلیون تومان برآورد اولیه، موفق به فروش 60 میلیون تومانی شد.
 
تابلو طبیعت بی جان پروانه اعتمادی نیز با 40 تا 60 میلیون تومان برآورد به فروش 130 میلیون تومانی دست یافت.از زنده یاد هوشنگ پزشک نیا نیز اثری بدون عنوان به این حراج ارائه شده بود که 30 تا 40 میلیون تومان قیمت پایه توانست به چهار برابر قیمت پایه و فروش 160 میلیون تومانی دست یابد.
 
تابلو نقاشی احمد مرشدلو با 25 تا 35 میلیون تومان برآورد، فروش 46 میلیون تومانی را تجربه کرد و از داریوش قره زاد نیز اثری از مجموعه هویت ملی در این دوره از حراج ارائه شد که با قیمت پایه 12 تا 16 میلیون تومان 30 میلیون تومان چکش خورد.
 
تابلو نقاشی مرحوم فریده لاشایی نیز با برآورد اولیه 120 تا 160 میلیون تومان، موفق به فروش 300 میلیون تومانی شد.
 
از عبدالرضا دریابیگی نیز اثری با قیمت پایه 25 تا 35 میلیون تومان به این حراج عرضه شد که 50 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی جلال شباهنگی از مجموعه کویر با 15 تا 20 میلیون تومان قیمت پایه به 30 میلیون تومان فروخته شد.
 
حسین کاظمی که بزرگترین اثر او به این حراج ارائه شده بود، قیمت پایه 150 تا 200 میلیون تومانی داشت و موفق به فروش 360 میلیونی شد.
 
اثر بدون عنوان منوچهر نیازی نیز با 15 تا 20 میلیون تومان برآورد، فروش 36 میلیون تومانی داشت.
 
اثر نقاشی حسین محجوبی نیز با 20 تا 25 میلیون تومان برآورد اولیه به فروش 38 میلیون تومانی دست یافت.
 
ابوالقاسم سعیدی از جمله پیشکسوتان هنر مدرن در ایران اثری بدون عنوان در سومین دوره حراج تهران داشت که با 70 تا 90 میلیون تومان برآورد اولیه موفق به فروش 300 میلیون تومانی شد و به بیش از سه برابر بیشترین قیمت پایه رسید.
 
تابلو نقاشی شهریار احمدی  با عنوان «درخت حکما» از مجموعه خاک خوب 30 تا 40 میلیون تومان برآورد شده بود و فروش 100 میلیون تومانی را تجربه کرد.
 
تابلو عکس سه لتی عباس کیارستمی از مجموعه سفیدبرفی 60 تا 80 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و به مبلغ 140 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو بعدی به اثری از سهراب سپهری اختصاص داشت که با 600 تا 800 میلیون تومان قیمت پایه، موفق به فروش یک میلیارد و 800 میلیون تومانی شد و به صورت تلفنی به خریداری در کانادا فروخته شد. فروش این تابلو همهمه ای را در سالن حراج به همراه داشت وهیجان ناشی از فروش گرانترین اثر ارائه شده در این حراج، حاضران را به کف زدن های طولانی مدت واداشت.
 
فروش این تابلو، رکورد گرانترین اثر فروخته شده در سه دوره حراج تهران را شکست و سپهری که در دو دوره قبلی حراج تهران نیز رکورد گرانترین آثار را با فروش های 190 میلیون تومان و 700 میلیون تومان در اختیار داشت، در این دوره با فروش یک میلیاردو 800 میلیون تومان موفق به شکستن رکورد دو دوره قبلی خود شد.
 
«صدا» عنوان تابلوی نقاشی بهزاد شیشه گران بود که با 6 تا 8 میلیون تومان برآورد اولیه توانست به حدود سه برابر قیمت پایه نزدیک شود و به قیمت 22 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی بهنوش فروتن از مجموعه کهکشان من نیز 6 تا 8 میلیون تومان برآورد شده بود و توانست به بیش از سه برابر قیمت اولیه یعنی فروش 26 میلیون تومانی دست پیدا کند.
 از سیراک ملکونیان اثری بدون عنوان با قیمت پایه 50 تا 70 میلیون تومان در این دوره از حراج تهران ارائه شده بود  که فروش 165 میلیون تومانی را تجربه کرد.
 
تابلو بدون عنوان منوچهر معتبر نیز با 8 تا 12 میلیون تومان قیمت پایه، 36 میلیون تومان فروخته شد.
 
اثر بعدی به مجسمه ای از بهمن دادخواه از مجموعه گروگان ها،  اختصاص داشت که 12 تا 16 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و توانست به 5 برابر قیمت پایه و فروش80 میلیون تومانی دست یابد.
 
تابلو نقاشی مسعود عربشاهی با 100 تا 150 میلیون تومان برآورد اولیه، موفق به فروش 220 میلیون تومانی شد.
 
بیتا وکیلی نیز اثری را با عنوان ایران در این حراج داشت که با 30 تا 40 میلیون تومان برآورد، 48 میلیون تومان فروخته شد.«الله طلایی» فرهاد مشیری نیز که 200 تا 300 میلیون تومان قیمت پایه عرضه شده بود، 360 میلیون تومان فروش داشت.
 
اثر حجمی علیرضا آستانه با عنوان «نام اعظم»با 15 تا 20 میلیون تومان برآورد اولیه، 50 میلیون تومان چکش خورد.
 
اثر حجمی فرناز ربیعی جاه با عنوان شورش نیز 10 تا 15 میلیون تومان قیمت پایه، به رقم 30 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو خوشنویسی محمد احصایی با عنوان «محبت» 250 تا 350 میلیون تومان قیمت پایه، فروش قابل توجه 580 میلیون تومانی را از آن خود کرد.
 
اثر بعدی به قربانعلی اجلی اختصاص داشت که با 25 تا 35 میلیون تومان برآورد، فروش 36 میلیون تومانی داشت.
 
عنایت الله نظری نوری نیز اثری با عنوان «ایران من» در این حراج داشت که با 6 تا 8 میلیون تومان برآورد، تقریباً فروش چهاربرابری را تجربه کرد  و 30 میلیون تومان فروخته شد.
 
اثر نقاشی پویا آریانپور با 25 تا 35 میلیون تومان برآورد، به فروش 42 میلیون تومانی دست یافت و از کوروش شیشه گران نیز اثری از مجموعه «پرتره» هایش در این حراج عرضه شد که 120 تا 160 میلیون تومان قیمت پایه، فروش 260 میلیون تومانی را تجربه کرد.
 
از افشین پیرهاشمی نیز اثری بدون عنوان عرضه شد که 60 تا 80 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و همان 80 میلیون تومان نیز فروخته شد.  
 
فرشید مثقالی مجسمه ای با عنوان مونالیزا در این حراج داشت که 15 تا 20 میلیون تومان برآورد شده و 40 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی حامد صدرارحامی با عنوان «سنگ خوردن بانوی شماره 13» با 15 تا 20 میلیون تومان برآورد، به رقم 50 میلیون تومان فروش رفت.
 
از شهره مهران یک تابلو نقاشی از مجموعه دختران مدرسه ای عرضه شد که 25 تا 35 میلیون تومان برآورد شده و 28 میلیون تومان فروخته شد.
 
طاهره صمدی طاری نیز اثری از مجموعه شتابزدگی بی پایان در این حراج داشت که 15 تا 20 میلیون تومان عرضه شد و 30 میلیون تومان چکش خورد.تابلو سادگی از مجموعه جعبه ها اثری از مجتبی تاجیک بود که با 8 تا 12 میلیون تومان قیمت پایه به فروش 22 میلیون تومانی دست یافت.
 
تابلوی نقاشی محمود سبزی با عنوان «مرلین نارنجی» نیز با 20 تا 25 میلیون تومان قیمت پایه فروش 46 میلیون تومانی داشت.
 
مجسمه محمدحسین عماد نیز از مجموعه سایه روشن 50 تا 70 میلیون تومان برآورد شده و به قیمت 85 میلیون تومان به صورت تلفنی فروخته شد.
 
آخرین اثر حجمی محمود بخشی از مجموعه «بهمن» در سومین حراج تهران عرضه شد که قیمت پایه 30 تا 40 میلیون تومانی داشت و 75 میلیون تومان نیز فروخته شد.
 
زنده یاد صادق تیرافکن نیز عکسی با عنوان «کثرت شماره 1» در این حراج داشت که با 20 تا 25 میلیون تومان قیمت پایه به قیمت 26 میلیون تومان فروخته شد.
 
تابلو نقاشی سعید احمدزاده با عنوان «به یاد کافکا و عروسک مسافر» 10 تا 14 میلیون تومان برآورد شده بود که 34 میلیون تومان فروش رفت.
 قاسم حاجی زاده با تابلو بدون عنوان خود که 50 تا 70 میلیون تومان قیمت پایه عرضه شده بود، فروش 140 میلیون تومانی را تجربه کرد.
 
تابلو نقاشی زنده یاد احمد اسفندیاری نیز 85 میلیون تومان چکش خورد، این اثر 25 تا 35 میلیون تومان برآورد شده بود.
 
تابلو نقاشی ناصر عصار نیز 50 تا 70 میلیون تومان قیمت پایه داشت و 120 میلیون تومان فروخته شد.
 
دومین تابلو مسعود عربشاهی نیز با 120 تا 160 میلیون تومان قیمت پایه، فروش 210 میلیون تومانی داشت. 
 
از سونیا بالاسانیان اثری با عنوان «زیر طاق، شماره 7» در این حراج عرضه شده بود که 30 تا 40 میلیون تومان برآورد شده و 60 میلیون تومان فروش رفت.
 
تابلو نقاشی زنده یاد بهجت صدر  با 60  تا 80 میلیون تومان قیمت پایه به فروش 140 میلیون تومانی دست یافت.
 
از محسن وزیری مقدم یک تابلو نقاشی از مجموعه آثار شنی او در این حراج ارائه شد که 50 تا 70 میلیون تومان برآورد شد و به صورت تلفنی به قیمت 95 میلیون تومان فروخته شد.
 
نقاشی غلامحسین نامی از مجموعه کهکشان ها 40 تا 60 میلیون تومان قیمت پایه داشت و بدون هیچ گونه افزایش قیمت پایه 55 میلیون تومان فروخته شد.
 
پرویز کلانتری نیز اثری از مجموعه آثار کاهگلی خود در این حراج داشت که 30 تا 40 میلیون تومان برآورد قیمت شده بود و به بیش از سه برابر قیمت پایه رسید و 140 میلیون تومان فروخته شد.
 
فروش تابلو پرویز کلانتری نیز با همهمه و صدای کف زدن حاضران همراه شد.


از کیخسرو خروش یک تابلو نقاشی در این حراج عرضه شد که 15 تا 20 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و به فروش 70 میلیون تومانی دست پیدا کرد.
 
عکسی از مهدی مقیم نژاد از مجموعه «مرز رویش سروها» در این حراج با قیمت پایه 5 تا 7 میلیون تومان عرضه شد که فروش 10 میلیون تومانی را تجربه کرد.
 
ناصر اویسی نیز اثری مربوط به سال 1351 در این حراج داشت که با 30 تا 40 میلیون تومان قیمت اولیه، به فروش 75 میلیون تومانی رسید.
 
فروش 600 میلیون تومانی یکی از بزرگترین آثار رضا درخشانی در سومین حراج تهران نیز همهمه و صدای تشویق حاضران در سالن را در پی داشت. این اثر 200 تا 300 میلیون تومان قیمت پایه داشت و توانست عنوان سومین اثر در جدول فروش آثار این دوره را از آن خود کند.  
 
از وحید چمانی نیز اثری از مجموعه «اسید آمینه ها» حراج شد که 20 تا 25 میلیون تومان قیمت پایه، 34 میلیون تومان چکش خورد.
 
اثر زنده یاد چنگیز شهوق نیز که 50 تا 70 میلیون تومان عرضه شد، نتوانست به بالاتر از 65 میلیون تومان فروش برسد.
 
تابلو نقاشی رضا لواسانی نیز با قیمت پایه 50 تا 70 میلیون تومان، 120 میلیون تومان به صورت تلفنی فروخته شد.
 
از مرحوم ژازه تباتبایی (طباطبایی)، مجسمه فلزی «گردش خانم با سگ» عرضه شد که قیمت پایه 80 تا 120 میلیون تومانی داشت و موفق به فروش 220 میلیون تومانی شد.
 
مرحوم مارکو گریگوریان نیز اثری کاهگلی در این حراج داشت که با 60 تا 80 میلیون تومان برآورد اولیه، 200 میلیون تومان فروخته شد.
 
اثر مرحوم جعفر روحبخش نیز با 50 تا 70 میلیون تومان قیمت پایه، 150 میلیون تومان فروش رفت.
 
یک تابلو نقاشی اثر حسین زنده رودی با عنوان «ترکیب بندی» که به گفته رضا کیانیان در حراجی پاریس هم فروخته شده بود، در این حراج به قیمت 100 تا 150 میلیون تومان عرضه شد و به فروش 170 میلیون تومانی دست یافت.
 
اثر خط نقاشی صداقت جباری از مجموعه «راز نهان» با 100 تا 150 میلیون تومان قیمت پایه، به قیمت 220 میلیون تومان فروخته شد.
 
دومین تابلو سیدمحمد احصایی در این حراج قیمت پایه 300 تا 400 میلیون تومانی داشت و در نهایت 360 میلیون تومان چکش خورد.
 
اثر خط نقاشی علی شیرازی نیز فروش 120 میلیون تومانی داشت. این اثر 30 تا 40 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.خط نقاشی دیگری از نصرالله افجه ای به مبلغ 280 میلیون تومان فروخته شد این اثر با 120 تا 160 میلیون تومان قیمت پایه عرضه شد.
 
اثری از زنده یاد رضا مافی نیز با 70 تا 90 میلیون تومان قیمت پایه، 170 میلیون تومان به فروش رسید.
 
ورود دومین تابلو سهراب سپهری باز هم با صدای همهمه و تشویق حاضران همراه بود، این تابلو با  500 تا 700 میلیون تومان قیمت پایه موفق به فروش یک میلیاردو 600 میلیون تومانی شد و در رتبه دوم جدول فروش آثار این دوره قرار گرفت.
 
شهلا حبیبی اثری از مجموعه آفرینش در این حراج داشت که با 15 تا 20 میلیون تومان قیمت پایه، 44 میلیون تومان فروخته شد.
 
عکسی از نیوشا توکلیان از مجموعه نگاه کن با قیمت پایه 8 تا 12 میلیون تومان عرضه شد که 26 میلیون تومان چکش خورد.
 
ناصر پلنگی نیز اثری از مجموعه زخم ها به این حراج ارائه کرده بود که با 15 تا 20 میلیون تومان قیمت اولیه، به فروش 26 میلیون تومانی دست یافت.
 
اثر سروش میلانی زاده از مجموعه رنسانس بیرون از قاب 6 تا 8 میلیون تومان قیمت گذاری اولیه شده بود که 11 میلیون تومان فروخته شد.
 
آخرین اثر به عکسی از رضا کیانیان اختصاص داشت که نمایش این تابلو عکس با هیاهو و تشویق حاضران در حراج همراه بود، این تابلو با عنوان «دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود» با 12 تا 16 میلیون تومان قیمت پایه عرضه شد و در نهایت 60 میلیون تومان چکش خورد.
 

 


سومین حراج تهران که به آثار هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص داشت، شامگاه جمعه 9 خردادماه با فروش همه 90 اثر ارائه شده در این دوره از حراج به فروش کلی 13 میلیارد و 257 میلیون تومان دست یافت که در مقایسه با سال گذشته افزایش دو برابر و نیمی داشته است.
 
سال گذشته این حراج با فروش 72 اثر به فروش کلی 6 میلیارد و 545 میلیون تومان دست یافته بود.
 
در سومین حراج تهران، علاوه بر مجموعه داران، گالری داران و دیگر خریداران آثار هنری، برخی مسئولان فرهنگی و هنری کشور نیز حضور داشتند.
 
علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد، مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران، سیدمحمد بهشتی و مرتضی کاظمی مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزیر ارشاد از جمله مسئولان فرهنگی هنری کشور بودند که در این مراسم حضور داشتند

در پایان گفتنی است این مراسم بیش از سه ساعت به طول انجامید و با اعلام فروش 13 میلیارد و 257 میلیون تومانی به کار خود خاتمه داد.

مطلب : محمد بیگی

لیست آثار فروخته شده از خبرگزاری مهر

استفاده از این مطالب با ذکر منابع بلا مانع است