تصاویر طوفان سهمگین تهران

در پی وقوع طوفان شدید در تهران که با سرعت این حداکثر سرعت آن طبق گزارش مرکز هواشناسی 118 کیلومتر در ساعت به وقوع پیوست و با گردو غبار غلیظی همراه بود ، تصاویر باور نکردنی از طوفان توسط عکاسان رسانه های مختلف ثبت شده است که بیشتر شبیه تصاویر مونتاژ شده فیلم های هالیوودی است.

 تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

 تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

 تصاویری از طوفان سهمگین تهران 12 خرداد ماه 1393

طوفان دیروز تهران 12 خرداد 1393

مطلب : محمد بیگی

استفاده از این تصاویر با ذکر منبع بلا مانع است