آب معدنی ها گران کردند!!

 با فرا رسیدن فصل تابستان ،قیمت برخی محصولات آب معدنی در بازار تا ۳۳درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش مصرف آب معدنی در تابستان باعث شد که شرکت‌ها با کاهش 40 درصدی حجم فروش و افزایش 33 درصدی قیمت این محصول را به بازار عرضه کنند.

در حال حاضر باکس 6 تایی آب معدنی بزرگ با 1200 تومان افزایش قیمت و باکس های12 تایی آب معدنی کوچک نیز با افزایش قیمت هر بطری 100 تومان با 1200 تومان افزایش قیمت فروخته می شود.

 به گزارش تسنیم،‌ هر بطری آب معدنی بزرگ که به قیمت 600 تومان به فروش می‌رسید در حال حاضر800 تومان و هر بطری آب معدنی کوچک که 400 تومان عرضه می‌شد، با افزایش قیمت به 500 تومان رسیده است و در تمام این بطری‌ها کاهش 40 درصدی حجم نیز مشاهده می‌شود.