ایران در نقطه صفر توسعه جنگل‌ها

بانک جهانی با بررسی وضعیت تغییر پوشش جنگلی ۲۰۵ کشور جهان طی دوره ۱۰ ساله اعلام کرد ۸۳ کشور در این دوره پوشش جنگلی خود را افزایش داده اند و ایران در بین ۵۱ کشوری بوده است که سطح جنگلی شان تغییری نداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت تغییر پوشش جنگلی در 205 کشور جهان طی سال های 2000 تا 2010 اعلام کرد سطح جنگل های ایران در این دوره 10 ساله تغییری نداشته است. بر اساس این گزارش در حالی که 83 کشور جهان طی این سال ها پوشش جنگلی خود را افزایش داده اند ایران در بین 51 کشوری بوده است که تغییری در سطح پوشش جنگلی خود نداده اند.

کشور آفریقایی توگو در صدر کشورهای جهان از نظر افزایش پوشش جنگلی خود قرار گرفته است. سطح جنگل های این کشور در فاصله سال های 2000 تا 2010 افزایش 5.13 درصدی داشته است. نیجریه نیز با رشد 3.67 درصدی، موریتانی با رشد 2.66 درصدی، اوگاندا با رشد 2.56 درصدی و غنا با رشد 2.08 درصدی بیشترین افزایش سطح پوشش جنگلی خود در این دوره را داشته اند. 

به گزارش تسنیم، آمارهای بانک جهانی نشان می دهد 71 کشور در جهان با کاهش سطح پوشش جنگلی خود مواجه شده اند و در این بین ایسلند با افت 4.99 درصدی بیشترین افت را داشته است. میزان کاهش پوشش جنگلی در بحرین 3.55 درصد،‌ بلغارستان 1.55 درصد،‌ چین 1.57 درصد، مصر 1.73 درصد، کویت 2.57 درصد، آمریکا 0.13 درصد، و انگلیس 0.31 درصد بوده است. در عین حال سطح جنگل های جهان طی سال های 2000 تا 2010 افزایش 0.11 درصدی داشته است. سطح جنگلی خاورمیانه در این دوره 0.15 درصد و منطقه یورو در اروپا 0.31 درصد کاهش پیدا کرده است.