مسابقه ایتالیا و انگلیس را میتوان بهترین مسابقه جام جهانی 2014 برزیل تا کنون دانست در زیر تصاویر زیبایی را از این مسابقه با هم تماش میکنیم.

مسابقه ایتالیا و انگلیس در جام جهانی 2014

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مسابقه ایتالیا و انگلیس در جام جهانی 2014

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مسابقه ایتالیا و انگلیس در جام جهانی برزیل

مسابقه ایتالیا و انگلیس

مطلب : محمد بیگی

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است