دیدنی های شهرستان آباده در استان فارس

قدمت این شهر به پیش از هزار سال می رسد اما توسعه وترقی آن تقریبا از زمانی که کریم خان زندشیراز راپایتخت ایران کردشروع شد.آثار قلعه ای قدیمی مانندقلعه ی کهنه ، قلعه ی نارنجی ، قلعه ی شیراز هنوز هم در اطراف این شهر دیده می شود. آباده را قبایل گرجه ای وپرندی بناکردند امااهمیت واعتبار آن به دوره کریم خان زند باز می گردد.ظاهراً به دستور اوبود که این شهرآباده نامیده شد.به دلیل استقرار در مسیر کوچ(ییلاق-قشلاق)ایل قشقایی حایز اهمیت است.

قلعه ی ایزد خواست:

قلعه ی ایزد خواست از آثاردوره ساسانی در آباده می باشد که بعد ها بناهایی همچون مسجد وحمام درآن احداث شده است این قلعه در فاصله 57کیلومتری شمال آباده است وشباهت زیادی به ارگ بم کرمان دارد.

کاروانسرای ایزدخواست:

کاروانسرای ایزد خواست از آثار دوره صفویه است که شامل یک حیاط مربع شکل دروسط کاروانسرا است وتعدادی حجره واتاق دراطراف آن قراردارد. این کاروان سرا درجنوب قلعه ایزد خواست واقع است.

قصربهرام گور:

درسمت راست مسیرشیرازبه آباده دربخش سورمق مجموعه ای شبیه به یک تپه خاکی دیده می شودکه به قصربهرام گورمشهوراست.این بناکه هم اکنون فروریخته دارای آثاردیوارهایی باخشت هایی مکعبی است

عمارت کلاه فرنگی:

ازدیگر آثارزیباودیدنی درمرکزشهرآباده عمارت کلاه فرنگی است. اصل بنا مربوط به دوره قاجارمی باشد.ساختمان دارای نقشه تقریبادایره ای بوده که درمیان باغچه ای کوچک واقع شده است.این عمارت یک طبقه بوده وبرروی سکویی به ارتفاع 80 سانتی متر قراردارد.

تیمچه صرافیان:

ازدیگرآثاردوره قاجاریه که دربازارقدیمی آباده قراردارد تیمچه صرافیان می باشد این بنای آجری دارای حیاطی مستطیل شکل دروسط آن است.که اطراف آن دردوطبقه اتاقها وحجره ها واقع شده اند . طاق ورودی آن دردوطرف دارای مقرنس های زیبای گچی است .ازدیگرآثارمی توان به سد ساسانی ایزد خواست عمارت کلاه فرنگی سورمق چاپارخان چهل زرعی کاروانسرای خان خوره و عمارت خواجه اشاره کرد.

منطقه ی شکارممنوع بصیران:

این منطقه در4 کیلومتری جنوب آباده قرارداردومنطقه ای گسترده است که به خاطرگونه های نادرگیاهی وجانوری موردحفاظت قرارگرفته است.این منطقه یکی ازارزشمندترین زیستگاه های حیات وحش کشور واستان است