یک عکاس طبیعت اهل نروژ به نام Kjell Bloch Sandved مجموعه ای از عکسهای زیبا از نقشهای روی بال پروانه ها تهیه کرده. این عکاس خوش ذوق متوجه شباهت این نقشها به حروف الفبا شده و درنتیجه الفبای پروانه ای را بوجود آورد.

 

منبع : نون و آب