ناراحتی آندو تیموریان بعد از باخت مقابل تیم بوسنی در جام جهانی

بعد از نمایش فوق العاده تیم ملی و بازی متعصبانه بازیکنان تیم ملی از جمله بازیکنانی که از باخت در برابر تیم بوسنی و عدم راهیابی تیم ملی به مرحله بعد مسابقات جام جهانی بسیار ناراحت بود میتوان به آندو تیموریان اشاره کرد.

آندو تیموریان که در کنار بازیکنان دیگر یکی از متعصب ترین بازیکنان این دوره از جام جهانی در تیم ایران و تمام تیم های حاضر در جام جهانی بود به خاطر شکست در مسابقه با بوسنی که به خاطر خستگی و استرس رقم خورد بسیار ناراحت بود تصاویری که در زیر میبینید بخشی از تصاویر ناراحت کننده ای است بعد از مسابقه تیم ایران در برابر بوسنی..

تنها میشود به آندو عزیز و دیگر بازیکنان گفت ما شما افتخار میکنیم و با شما احساس غرور میکنیم..

اشکهای آندو تیموریان بعد از باخت مقابل تیم بوسنی

.اشکهای آندو تیموریان بعد از باخت مقابل تیم بوسنی در جام جهانی

.ناراحتی آندو تیموریان بعد از باخت مقابل تیم بوسنی در جام جهانی

.اشکهای آندو تیموریان بعد از باخت مقابل تیم بوسنی در جام جهانی

مطلب : محمد بیگی 

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است