سعید معروف مسی والیبال جهان

پس از مسابقه دو تیم های والیبال ایران و لهستان و پیروزی ارزشمند تیم کشورمان در این دیدار شاید یکی از بازیکنانی که در این مسابقه عالی ظاهر شد سعید معروف باشد.

سعید معروف که به قول امیر قلعه نوئی که یکی از تماشاگران مسابقه ایران و لهستان بود مسی والیبال ما است بشود فهمید که او در این دیدار فراتر از حد همیشگی خود ظاهر شده است ، معروف در این دیدار با استفاده از هوش بالای خود تونست امتیازهای زیادی را به همراه بازیکنان دیگر برای تیم ایران بدست آورد.

سعید معروف مسی والیبال جهان

گفتنی است که سعید معروف در بازی با برزیل هم باهوش بالای خود توانست چن امتیاز را که داور به برزیل داده بود را با متقاعد کردن داوران برای دیدن فیلم مسابقه به نفع ایران بازگرداند.