روزنامه شرق: مجلس، وزیران را پنج تا پنج تا استیضاح می کند!

نعمت احمدی(حقوقدان) با اشاره به استیضاح چند وزیر از سوی مجلس در روزنامه شرق نوشت: از همان ابتدا، برخی نمایندگان مجلس پاسخ همراهی و مثبت‌اندیشی روحانی را ندادند، اما این میزان رفتار غیراصولی با رییس‌جمهوری که به مجلس احترام می‌گذارد، دور از ذهن بود. اگر امکان سنجش وجود داشت معلوم می‌شد که کثیری از نمایندگان باور نداشتند روحانی رییس‌جمهور می‌شود. مطالبات مردم، هنوز، همانی است که در غروب 24خرداد آنان را به پای صندوق‌های رای کشاند. حالا این برخی چهره‌های خاص مجلس هستند که خاکریز مقابله را بلند کرده و در طول یک‌سال گذشته، بارها وزرا را به مجلس کشانده و ناگهان پنج‌نفر پنج‌نفر، وزرا را در فهرست استیضاح قرار می‌دهند. اما رییس‌جمهور باید و باید به حمایت از وزرای خود تمام‌قد بلند شود و همین راه را ادامه دهد. در عین حال؛ همه تلاش کنیم مجلس بعدی را به افراد شایسته که پیام اکثریت مردم را شنیده‌اند بسپاریم. برخی نمایندگان فعلی می‌خواهند ایام باقیمانده خود را نیز در مصاف با دولت «تدبیر و امید» سپری کنند.