اعلام نتایج نظرسنجی نون و آب در زمینه ادامه همکاری سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان آقای کارلوس کی روش

با تشکر از تمامی عزیزانی که در نظر سنجی شرکت کرده بودند به اطلاع می رساند پورتال جامع نون و آب درنظر سنجی پرسیده بود "بنظر شما با توجه به نتایج تیم ملی فوتبال کشورمان قرارداد ادامه همکاری

سرمربی این تیم آقای کارلوس کی روش چگونه باید شود ؟ " و سه گزینه ذیل تعیین شده بود  :
1- قرارداد آقای کی روش تمدید نشود.

 2- قرارداد آقای کی روش تا جام ملتهای آسیا تمدید شود.

 3- قرارداد آقای کی روش تا جام جهانی سال 2018 تمدید گردد .

نتایج این نظر سنجی به شرح ذیل اعلام می گردد :

تعداد کل شرکت کنندگان در نظر سنجی 29141 نفر بود.

* به گزینه 1 تعداد 1713 نفرمعادل 5.8 درصد رای دادند.

*  به گزینه 2 تعداد 3117 نفر معادل 10.7 درصد رای دادند.

* به گزینه 3 تعداد 24311 نفر معادل 83.5 درصد رای دادند .

در نتیجه می بینیم اکثرمردم دوست دارند قرارداد آقای کی روش تا جام جهانی سال 2018 تمدید گرددامیدوایم مدیران ورزشی کشور برای نظرات مردم عزیز کشورمان اهمیت لازم را مبذول فرمایند.