آقای گل جام جهانی در کنار همسر و فرزندش

خامس رودریگز مهاجم تیم ملی کلمبیا با ۶ گل زده تاکنون آقای گل جام جهانی فوتبال است.