سپاه جن در خدمت داعش !

جمهوری اسلامی نوشت: مفتی وهابی عربستان، از سپاه جن برای کمک به داعش استمداد کرد! "محمد العریفی" چهره سرشناس وهابی در عربستان و صاحب فتوای "جهاد نکاح" مدعی شد که گروهک تروریستی - تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام" موسوم به "داعش" اخیراً سپاهی از جن تشکیل داده است. وی در ادامه اظهاراتش که بیشتر به توهم شبیه است تا واقعیت،‌ گفت: "رافضی"ها از تمامی نیروهای خود علیه "داعش" استفاده می‌کنند از همین رو بر مسلمانان واجب است که به هر نحوی از خلافت اسلامی پشتیبانی کنند!