تشکیل 7 کمیته تخصصی برای تدوین پرونده ثبت جهانی نقش رجب و نقش رستم

مدیر اجرایی مجموعه جهانی تخت جمشید از تشکیل 7 کمیته تخصصی پژوهش و تحقیقات میدانی برای تدوین پرونده ثبت جهانی نقش رجب و نقش رستم و الحاق آن به پرونده جهانی تخت جمشید خبر داد.
مسعود رضایی منفرد در نخستین جلسه تخصصی که به منظور بررسی روند تحقیقات و پژوهش های تکمیلی برای تدوین گسترده سازی پرونده جهانی تخت جمشید و الحاق نقش رجب و نقش رستم به آن برگزار شد، با اشاره به پتانسیل های شاخص نقش رجب و نقش رستم افزود: هر کدام از این آثار، به تنهایی شایسته ثبت در فهرست میراث جهانی است اما بدلیل محدودیت سهمیه سالانه ایران در معرفی آثار فرهنگی به یونسکو، سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت پرونده نقش رستم و نقش رجب را با پرونده مجموعه جهانی تخت جمشید تدوین کند.
وی با بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح انجام شده است خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه های اختصاصی بر مبنای الگوهای موجود برای ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی حائز اهمیت است به همین منظور آغاز به کار مطالعات تکمیلی و میدانی پرونده ثبت جهانی نقش رجب و نقش رستم و الحاق آن به پرونده جهانی تخت جمشید در قالب 7 کمیته با هدف مطالعات مانیتورینگ، مستندنگاری، شناسایی و توصیف اثر و تحقیقات میدانی و پژوهشی ، با فعالیت 20 کارشناس کلید خورد.
به گفته مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید، نخستین تحقیقات میدانی پرونده با بازدید از عرصه و حریم مجموعه تخت جمشید آغاز شد.

 

خبرگزاری میراث فرهنگی