جاماسپ که بود؟

جاماسپ فرزند هوگوه (Hvogva) وزیر گشتاسب شاه (از پادشاهان کیانی و فرزند لهراسپ که زرتشت در زمان او ظهور کرد) بوده‌ است. جاماسب همسر پوروچیستا جوان‌ترین دختر زرتشت بود. جاماسپ را از نخستین فیلسوفان ایرانی می‌دانند.

بر اساس روایات زرتشتی، جاماسپ و برادرش فرشوشتر از حامیان زرتشت بوده‌اند. و زرتشتیان در جشن بهمنگان، به یاد جاماسپ جامه سفید می پوشند. پوشندگان لباس سفید در حقیقت با این عمل نمادین بیزاری خود را از هرگونه ناپاکی و پلیدی، خونریزی و کشتار و آزار و اذیت حیوانات نشان داده و با دسته‌های گل سفید به دیدار یکدیگر می‌رفتند و این گل‌ها را به یکدیگر تقدیم می‌کردند. و بر آنند که جاماسپ، وزیر گشتاسب این کارها را در این روز انجام داده‌ است.

در منظومه پهلوی یادگار زریران از جاماسپ با صفت «بیدخش» به معنی صدر اعظم نام برده شده‌ است. کتابی نیز به نام جاماسب‌نامه به زبان پارسی میانه در دست است که به پازند و فارسی هم ترجمه شده‌ است. این کتاب پاسخ‌های جاماسپ به گشتاسپ را دربرمی‌گیرد و موضوعی فلسفی دارد. در کتاب حکمةالاشراق فیلسوف نامدار ایرانی شهاب‌الدین سهروردی از جاماسب و فرشوشتر(فرشاد شور) نام برده شده و ستوده شده اند به نظر می‌رسد در نوشته‌های یونانی جاماسپ را به صورت پرکساسپ آورده‌اند. پسران جاماسپ گرامی و هنگ‌اوروَش (Hanghaurvaungh) بودند.

جاماسپ در زمان هخامنشی؛ ساسانی و حتی دوران اسلامی همواره مورد احترام و توجه سلسله ها و ادیان مختلف بوده است.
بنای یادمان وی در دوران ساسانی تجدید بنا شده  و پس از آن در دوران اسلامی نیز از آن نگهداری شده است و در  دوران  اسلامی کتیبه ای عربی بر آن نصب شده بود که هم اکنون در هم شکسته و بخشی از کتیبه مذکور در محل یادمان بر زمین افتاده! و قابل مشاهده است.
این یادمان باستانی و بسیار ارزشمند از اماکن مقدس زرتشتیان محسوب میشود و البته همانطور که گفته شد  همواره مورد احترام همه اقوام و ادیان ایرانی است.
بنای یادمان جاماسپ بر فراز تپه ای واقع در کنار روستای گاره قرار دارد. روستای گاره پس از روستای کراده (کیلومتر95 جاده شیراز به خفر) واقع شده و از توابع منطقه خفر فارس است.