هیپنوتیزم:

 

  •  امواج مغزی در حالت آلفا قرار میگیرد


شاید شما از آن دسته افراد هستید که مطالعات وسیعی راجع به امواج مغزی آلفا داشته اند و شاید هم تا بحال اسم آن هم به گوشتان نرسیده در هر حال درحالت هیپنوتیزم امواج مغزی ما درحالت آلفا قرار دارند.

این حالت برای ما فوائد بسیاری دارد که از آن جمله میتوان به آرامش اعصاب، رفع اضطراب و نگرانی ، تقویت قوای روحی و جسمی بدن مثل حافظه و … اشاره کرد.

  • تمرکز حواس بالا میرود


در واقع تمرکز حواس یعنی توجه بالا رقتن توجه و هر کاری که بکنیم با توجه بیشتر ، کیفیت بالاتری هم خواهد داشت.

هر فکری که در سر میپرورانیم با توجه بالاتر به شکل ایده ال خود نزدیکتر است و هر آرزوی که در دل داریم با توجه بیشتر امکان دستیابی آن افزونتر است.

حتما متوجه شدید که هیپنوتیزم یعنی تمرکز فوق العاده وهرچه بتوانین خود را به مراحل بالاتر هیپنوتیزم ببریم در اصل تمرکز خود را افزایش داده ایم و این یعنی بالا رفتن کیفیت هر کاری که میکنیم، هر فکری که در سر می پرورانیم و هر آرزویی که در دل داریم.

  •  تخیل ما به حد اعلاء رشد میکند


تنها در حالت هیپنوتیزم است که میتوانیم آنچه به آن فکر میکنیم در تخیلمان به وضوح حس کنیم صدایش را بشنویم و تصویرش را ببینیم.

اگر روی غذایی تمرکز کرده ایم حتی بوی غذا را استشمام کنیم و طعم آنرا روی زبان خود بچشیم .

اگر در حالت از هیپنوتیزم چشمهایمان باز باشد این غذا را در بشقاب خالی روی میز چنان واضح میبینیم که نمیتوانیم این غذای تخیلی را از غذای واقعی تمییز دهیم مثل سراب چیزی را واقعی میبینیم که درواقع خیالی است.

  •  ضمیر ناخوداگاه بیدار میشود


این عینیت بخشیدن به افکار و آرزوهای ما موجب میشود با کلید تلقین براحتی وارد ضمیر ناخودآگاه خود شده و بتوانیم آنچه میخواهیم به آسانی در خود ایجاد کنیم و باورهای غلط قدیمی را از ذهن خود پاک کرده و باورهای جدیدی در خود ایجاد کنیم.

عادات بد را با عادت بهتر جایگزین کنیم و تند خویی خود را به خوش اخلاقی، استرس را به آرامش و دلهره را به صبر.

بد بینی را به خوشبینی ،بی نظمی را به انضباط و بسیاری دیگر از خصوصیات منفی خود را به خصوصیات اخلاقی مثبت تبدیل کنیم و شخصیت خود را دگرگون کنیم و همان آدم جذابی باشیم که همه آرزو دارند.

  •  کنترل اعصاب و روان


حتما با طب سوزنی یا همان طب سنتی چین آشنایی دارید ، طبی که با کنترل و تحریک اعصاب به درمان بیماریها میپردازد.

در هیپنوتیزم ما طب سوزنی را نمی آموزیم اما درسایه آرامشی که به دست میآوریم میتوانیم با تمرکز برروی بدن خود همان کنترل اعصاب و تحریکات لازم را بر اعصاب و روان خود بدست بیاوریم.

مثلا با هیپنوتیزم میتوان کنترل گردش خون را بدست بگیریم تا جایی که نبض خود را بسیار پایین بیاوریم وحتی از آن را نگه داریم!!! یا به منطقه درد بی حسی منتقل نماییم، چربی و قند خون خود را تنظیم کنیم و کارهای بسیار دیگری که شاید در نگاه اول اعجاب انگیز و غیر ممکن به نظر برسند.